REGULAMIN SERWISU AUTOTAURUS.PL

I Definicje:

 1. Właścicielem Serwisu w rozumieniu poniższego regulaminu jest Taurus Wojciech Wojciak, ul. Obornicka 292A Poznań

 2. Pod hasłem Serwis rozumie się wszystkie podstrony, informacje oraz zdjęcia, filmy i muzykę będące integralną częścią strony http://www.autotaurus.pl, w dalszej części regulaminu nazywaną Serwisem.

 3. Użytkownikiem strony jest każda osoba korzystająca z publicznej sieci Internet, która w danym czasie korzysta z tego Serwisu.

II Przedmiot Regulaminu:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego AUTOTAURUS znajdującego się pod adresem internetowym www.autotaurus.pl.
 1. Każda osoba przystępująca do korzystania z niniejszego Serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

III Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich.

 2. Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

 3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przy pomocy komputera podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową zgodną z Microsoft Internet Explorer.

IV Odpowiedzialność użytkownika:

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

 4. Wszelkie roszczenia skierowane w kierunku Serwisu, a związane z zachowaniem Użytkownika, które jest niezgodne z niniejszym regulaminem, bądź w inny sposób zabronione i/lub wyrządzające komukolwiek szkodę bądź krzywdę, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty, szkody oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich także te dochodzone przed sądem.

V Odpowiedzialność serwisu:

 1. Serwis nie jest odpowiedzialny za zawartość i/lub treść stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Serwis nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

 2. W przypadku otrzymania uzasadnionych, w ocenie Serwisu bądź Właściciela, informacji, iż w Serwisie dochodzi do naruszenia prawa, interesów i/lub dobra osób trzecich (pod uwagę brane będą zarówno w treści jak i materiały) wymienione wyżej Podmioty podejmą działania mające na celu przywrócenia  stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Serwis nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Serwisu.

VI Prawa autorskie:

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie internetowym ZAKSA jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie ZAKSA w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynie ZAKSA podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 4. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody ZAKSA na zasadach ogólnych.

 

 Copyright © AUTOTAURUS
Projekt i wykonanie: MediaNet 2011.
Wszystkie prawa zastrzeżone
AUTOSERWIS TAURUS
ul. Obornicka 292a, 60-691 Poznań;

Zapraszamy od poniedziałku do piątku - 8:00 do 18:00
w soboty nieczynne.

tel: 61 825 0602
tel: 61 825 4617
kom: 509 336 855
WYPOŻYCZALNIA MASZYN BUDOWLANYCH I PRZYCZEP
ul. Obornicka 292a, 60-691 Poznań;

Zapraszamy od poniedziałku do piątku - 7:00 do 18:00
w soboty - 7:00 - 14:00, w niedziele i święta - nieczynne.

tel: 61 825 4615
kom. 512 525 512
email:info@taurusrent.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Niniejszy serwis nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa.
ustawiłem ciasteczko

Tylko do 30.09.2015

Promocja na elementy ukłdu hamulcowego.

Tarcze i klocki hamulcowe

10%

taniej

Zamknij